Privacy statement

logo MindWalker

Privacy Statement MindWalker

MindWalker gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit privacy statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Voor welke doeleinden verwerkt MindWalker persoonsgegevens?

MindWalker verwerkt persoonsgegevens voor:

•De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst, zoals het afhandelen van aankopen van onze diensten

•Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via een inschrijf- of contactformulier;

•Marketingdoeleinden, zoals:

-Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren van promotiecampagnes, tonen van informatie, sturen van gebruikersinformatie via social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn;

-Het opvolgen van wettelijke verplichtingen. MindWalker verwerkt je gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale plichten;

-Analysedoeleinden. Voor statistische analyse, zoals het anoniem meten van respons op onze promotiecampagnes.

Welke persoonsgegevens verzamelt MindWalker?

MindWalker verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens van:

Websitebezoekers:

Interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op de Websites, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID.

Klanten die diensten afnemen:

Persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer.

Aan wie verstrekt MindWalker persoonsgegevens?

MindWalker verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaart MindWalker persoonsgegevens?

MindWalker bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Wat doet MindWalker met cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan.

MindWalker gebruikt functionele, technische, analytische (Google Analytics) en tracking cookies (Facebook).

Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

Technische cookies: deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Welke (persoons)gegevens verzamelt MindWalker via cookies?

MindWalker verzamelt je IP-adres en MAC adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die je gebruikt), vanaf welke pagina je op MindWalker bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze website bezoekt of gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze website en welke pagina’s je bezoekt op onze website.

Hoe kun je je verzetten tegen cookies?

Door de instellingen van je browser te wijzigen, kun je aangeven dat jouw browser geen cookies van onze website mag aanvaarden. Indien je je wilt verzetten tegen de cookies van Google Analytics, kun je dit in je browser instellen door cookies van Google (Analytics) via je browser te weigeren.

Hoe kun je contact opnemen met MindWalker?

Voor vragen of verzoeken kun je via de mail contact opnemen met Jolanda Hogenbirk via info@mindwalker.nl

Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MindWalker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mindwalker.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

MindWalker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

MindWalker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mindwalker.nl

Wanneer is dit privacy statement voor het laatst gewijzigd?

MindWalker behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacy statement. MindWalker raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 22-05-2017 (13:30)